Fonds Welzijn Scheveningse Senioren

Geschiedenis

Het welzijn van senioren op Scheveningen bevorderen. Dát is de missie van Fonds Welzijn Scheveningse Senioren.
Het Fonds Welzijn Scheveningse Senioren heeft als officiële naam Stichting Bejaardenhuisvesting te Scheveningen. Onder deze naam staat zij geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
Ooit is deze stichting voortgekomen uit de Stichting Het Gecombineerde Oude Mannen-, Vrouwen- en Weeshuis. Deze stichting is in 1811 ontstaan door de samenvoeging van de Stichting Het Gasthuis (opgericht rond 1483) en de Stichting Het Weeshuis (opgericht in 1695).
Het oorspronkelijke doel is nog steeds actueel: het verstrekken van steun aan ouderen in onze Scheveningse samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn (bron: Statuten Stichting Bejaardenhuisvesting te Scheveningen)

Wilt u een aanvraag doen?
Start de aanvraag